Στην CTX διαθέτουμε διάφορες μορφές και τύπους ξύλων για την κατασκευή πατωμάτων εξωτερικού χώρου.

Ένα πάτωμα/ deck μπορεί να κατασκευαστεί από φινλανδική ξυλεία εμποτισμένη, από τάβλες θερμικά επεξεργασμένες, από WPC συνθετικό πάτωμα. Επίσης για την κάλυψη μιας επιφάνειας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλακίδια πατώματος ή και συνθετικό χλοοτάπητα.

WPC | ΤΑΒΛΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (3)