Στην CTX μπορείτε να βρείτε δομικά στοιχεία όπως ασφαλτικά κεραμίδια, πολυκαρμπονικά φύλλα, βάσεις ξύλου, γωνίες και συνδέσμους ξύλου, χρώματα και βερνίκια ξύλου καθώς και αυτοδιάτρητες βίδες ξύλου σε άριστη ποιότητα.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ (15)

ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ (30)