Καλαμωτές, ιστοί bamboo, φυλλωσιές συνθετικές. Φυσικά υλικά 100% για σκίαση ή περιφράξεις

ΙΣΤΌΣ BAMBOO (2)

ΚΑΛΑΜΩΤΈΣ ΡΟΛΌ (14)

ΠΆΝΕΛ ΑΠΌ ΚΑΛΆΜΙ (2)

ΦΥΛΛΩΣΙΈΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΈΣ (9)