Καλαμωτές, ιστοί bamboo, φυλλωσιές συνθετικές. Φυσικά υλικά 100% για σκίαση ή περιφράξεις

ΚΑΛΑΜΩΤΕΣ ΡΟΛΟ (12)

ΙΣΤΟΣ BAMBOO (2)

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΑΜΩΤΕΣ ΑΠΟ PVC (11)